+386 (0)4 236 2928 | pisarna@odvetnistvo.si

Področja dela

Kazensko pravo

Zagovor obdolžencev

 • zastopanje v vseh fazah predkazenskega in kazenskega postopka
 • ustavna pritožba
 • pritožba na Evropsko sodišče za človekove pravice

Zastopanje oškodovancev

 • sestava kazenskih ovadb
 • premoženjsko pravni zahtevki
 • postopki poravnavanja

Zastopanje mladoletnikov

Civilno pravo

Odškodnine

 • odškodninski zahtevki
 • odškodninske tožbe

Stvarno pravo

 • pogodbe o lastninski in drugih stvarnih pravicah
 • najemne pogodbe
 • zastavne pravice, služnosti, stvarna bremena
 • posestni spori
 • vpisi v zemljiško knjigo

Dedno pravo

 • sestava oporok
 • zastopanje v zapuščinskih postopkih
 • dedne pravice
 • preužitek, dosmrtno preživljanje

Dolžniško - upniška razmerja

 • sestava pogodb
 • sodne izterjave dolgov
 • zastopanje dolžnikov
 • zastopanje upnikov
 • ugovori v izvršilnem postopku
 • osebni stečaji

Nepravdni postopki

 • urejanje meja
 • razdružitev solastnine
 • etažna lastnina
 • drugi nepravdni postopki

Družinsko pravo

 • pogodbe o ureditvi premoženjskopravnih razmerij med zakoncema (predporočne pogodbe)
 • delitev skupnega premoženja zakoncev
 • zastopanje v postopkih razveze zakonske zveze
 • spori zaradi zakonitega preživljanja
 • razmerja med starši in otroki
 • zastopanje v postopkih zaradi zaupanja otrok v varstvo in vzgojo, določitve preživnine in stikov

Gospodarsko pravo

Pogodbeno pravno, dolžniško-upniška razmerja pravnih oseb

 • prenosi poslovnih deležev
 • cesijske pogodbe
 • posredniške pogodbe
 • pogodbe o poslovnem sodelovanju
 • gospodarske pogodbe
 • stečaji pravnih oseb, priglasitev terjatev

Statusne zadeve

 • ustanavljanje družb
 • spremembe v sodnem registru
 • spremembe družbenih pogodb
 • zastopanje na skupščinah družb

Arbitraže

 • Sodelovanje in zastopanje v arbitražnih postopkih

Prekrškovno pravo

 • zastopanje v postopkih zaradi prekrškov na vseh stopnjah

Delovno pravo

Zastopanje delodajalcev

 • priprava splošnih in posamičnih aktov
 • disciplinski postopki
 • redne in izredne odpovedi pogodb o zaposlitvi
 • delovnopravni sodni postopki

Zastopanje delavcev

 • denarni zahtevki
 • disciplinski postopki
 • kršitve drugih pravic iz delovnega razmerja
 • redne in izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi
 • odškodninski postopki zaradi poškodbe pri delu
 • zastopanje v postopkih pri sodišču za delovne in socialne spore

Upravno pravo

 • zastopanje v upravnem postopku in upravnem sporu
 • davčni postopek
 • inšpekcijski postopki

Ustavno pravo

 • vlaganje pritožb in pobud pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije
 • zastopanje v postopkih pri Ustavnem sodišču ​Republike Slovenije

Mednarodno pravo

 • vlaganje zahtevkov in zastopanje pri Evropskem sodišču za človekove pravice
Za sprejem pri odvetnikih se lahko dogovorite osebno, po telefonu ali po elektronski pošti.

Odvetniška pisarna
CK Kozamernik d.o.o .

C. Staneta Žagarja 27
4000 Kranj, Slovenija

PON, SRE: 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
TOR, ČET: 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
PET: 9.00 - 12.00

 ​+386 (0)4 236 2928  +386 (0)4 236 2929  pisarna@odvetnistvo.si

Kontaktirajte nas

Hvala! Vaše sporočilo je bilo poslano.
Napaka pri pošiljanju. Popravite napake in poskusite ponovno.